FS HearthGuard

  • Kerää organisaatiosi toiminta­tiedot häviöttä
  • Valvo toimintaa ja tietojen käyttöä
  • Analysoi ja kirkasta ymmär­rys­täsi organisaatiosi toiminnasta
  • Noudata tietoturvastandardeja ja viranomaisvaatimuksia

FS HearthGuard

FS HearthGuard keskittää sekä toiminta­tiedon keräämisen että arkistoinnin turvallisesti, tehokkaasti ja määräyksiä noudattaen.

Analysoi ja raportoi tietoa ennennäkemättömällä tavalla

Ongelmien ratkaisu vei ennen 2–3 päivää, nyt 5–15 minuuttia.

Organisaatioiden tieto jakautuu usein lukemattomiin järjestelmiin ja muotoihin. On tärkeää olla perillä tietoturvan tasosta ja siitä, miten järjestelmät suoriutuvat tehtävistään. Tarvittaessa myös viran­omais­vaatimusten noudattamista kos­kevat tiedot on saatava esiin nopeasti.

Haluan nähdä, kuka on katsonut järjestelmän tietoja, ja huolehtia siitä, ettei niitä vuoda yrityksen ulkopuolelle vahingossa tai tahallaan.

Olenko varmasti tehnyt kaiken oikein tietoturva- ja viranomais­vaatimusten täyttämiseksi?

FS HearthGuard on kattava ja edullinen ratkaisu tietueiden hallintaan

FS HearthGuard keskittää sekä toiminta­tiedon keräämisen että arkistoinnin turvallisesti, tehokkaasti ja määräyksiä noudattaen. Keskitetty hallinta valottaa kaikkia yrityksen toimintoja ennen­näkemättömällä tavalla.

Meidän firmassa FS HearthGuard mahdollisti tuoteportfolion laajentamisen pilvessä pyörivään analytiikkaan. Saatiin palvelutuote, joka yhdistelee sujuvasti asiakkaan dataa eri lähteistä ja asiakas­järjestelmistä. Meidän oma ydin­osaaminen on toisaalla, joten nyt voidaan keskittyä lisäarvon tuottamiseen asiakkaille — tieto­turvasta ja jatko­kehityksestä ei enää ole huolta.

Kerää, valvo, analysoi

Kerää valvo analysoi

Kerää ja varastoi

FS HearthGuard kerää organisaation toimintaan liittyvät tietueet häviöttömästi kaikista lähde­järjestelmistä. Se tallentaa tietueet yhden­mukaiseen muotoon, jonka avulla tiedon jatko­hyödyntäminen on helppoa.

Kaikki tieto säilötään turvallisesti, GDPR- ja FIVA-vaatimusten sekä ISO 27001 -standardin mukaisesti.

Kerää ja varastoi
Valvo ja ennakoi

Valvo ja ennakoi

FS HearthGuard tekee kokonaiskuvan muodos­tamisesta yksinkertaista. Ajan­tasainen tieto järjestelmien toiminnasta helpottaa häiriö­tilanteiden nopeaa ennakointia ja selvittämistä.

Järjestelmän toiminnan lisäksi voit seurata kaikkia organisaatiosi kriittiseen tietoon, kuten henkilö- ja asiakastietoon, liittyviä tapahtumia. Tietoturvallisen palvelun ansiosta voit seurata tietoihin kohdistuvia lisäys-, luku-, päivitys- ja poistotapahtumia.

Analysoi ja raportoi

FS HearthGuardin avulla raportoit toimin­nasta vaivattomasti myös viran­omaisille. Lisäksi todistat standar­dien ja vaatimusten mukaisen toiminnan yksi­selitteisesti.

Kehittynyt analytiikka-alustamme tuottaa aiempaa syvällisemmän analyysin orga­nisaatiosi toiminnasta. Tarvittaessa FS HearthGuardin voi yhdistää eri analytiikka-alustojen tai SIEM-järjestelmien kanssa.

Analysoi ja ennakoi

Valitse sopivin palvelumalli

FS HearthGuard Enterprise

FS HearthGuard Enterprise asennetaan organisaatiosi palvelimille ja konesaliin. Se pyörii suojatussa täysin hallitse­massasi ympäristössä.

FS HearthGuard SaaS

FS HearthGuard SaaS sisältää kaikki Enterprise-version ominaisuudet. Tuote ei tarvitse vaativaa ja kallista investointia omaan laitekapasiteettiin.

SaaS-versio toimii Fail-Safen yksityisessä pilvessä, ja se on yhteydessä järjestelmiisi suojatun VPN-yhteyden kautta. Kaikki lisätuotteet ovat silti käytettävissäsi. Voit yhdistää SaaS-versioon myös haluamasi analytiikka-alustan erittäin kilpailukykyisellä hinnalla.

Olen ravintola-alan pienyrittäjä, ja minulle tuli ongelmia tilojeni videovalvonnan väärinkäytön kanssa — joku oli vuotanut luvatta artistin keikkaa YouTubeen. Otin sitten FS HearthGuard SaaS -palvelun käyttöön, ja vaikka onkin tuommoinen sanahirviö, niin sehän oli vaan yksi pikkuinen laite eikä maksanut paljoa. Oli helppo asentaakin. Seuraavalla viikolla soi puhelin ja jostain tietoturva­keskuksesta kerrottiin, että firman laitteilla on seikkailtu uhkapeli­sivustoilla. No, se olin minä itse, että ei haittaa, mutta testatusti toimiva laite.

Ai, se on noin helppoa! Mitähän kaikkea tällä voisikaan valvoa…?

FS ComplianceFrame

FS HearthGuardin kanssa toimitetaan FS ComplianceFrame -ohjelmisto. Sen avulla huolehdit, että kaikki organisaatiosi palvelimet ja laitteistot noudattavat haluttua tietoturva- ja suojaustasoa.

Lue lisää.

FS Managed Services

FS HearthGuardiin voit liittää tarvitsemasi tuki- ja häiriötilannepalvelut. Henkilös­tömme valvoo FS HearthGuardin toi­min­taa automatiikan avulla, huolehtii taus­talla tapahtuvista päivityksistä ja vika­korjauksista, sekä auttaa orga­ni­saatiosi tukihenkilöitä.