FS Consulting

  • Hyödynnä data-analytiikka tehokkaasti
  • Ota haltuun organisaatiosi tietueet, lokit ja palvelimet
  • Löydä avoimen lähdekoodin tehokkuus

FS Consulting

FS Consulting tarjoaa apua muun muassa tietueiden ja lokien hallintaan, infra­struktuurin analyysiin, tieto­turvaan, GDPR:ään, Splunkiin ja CFEngineen.

Fail-Safe neuvoo, auttaa ja toteuttaa

Nyt olisi ISO-sertifioinnin vaatimusten täyttämisellä kiire! Mitä pitää tehdä?

Voisiko joku ottaa kokonaisvastuun tästä tietoturva-asiasta?

Saisiko vaan mahdollisimman yksinkertaisen Splunk-koulutuksen?

Älä epäröi kääntyä puoleemme, koskipa asiasi mitä tahansa tiedonhallintaan liittyvää! Me Fail-Safella olemme erikoistuneet data-analytiikan ja lokitietojen käsittelyyn sekä niihin liittyvään tietoturvaan.

Osaamiseemme kuuluvat erityisesti erilaiset avoimen lähdekoodin ratkaisut, kuten Apache Spark ja Apache Zeppelin. Ammattilaisemme hallitsevat myös Splunkin, joka on tietoturva-analytiikan käytetyin ohjelmisto.

Osa asiantuntemustamme ovat myös GDPR-vaatimukset ja IT-infrastruktuuri.

Projektiluontoinen data-analyysi

Teemme data-analyysia projektiluontoisesti vastaamaan organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Voimme läpikäydä järjestelmienne tietue- ja lokivarastot ja luoda niiden pohjalta analyyseja ja ennusteita.

Pystymme luomaan reaaliaikaisesti päivittyviä tietovirtoja, jolloin voimme rakentaa esimerkiksi jatkuvasti päivittyviä koneoppimisennusteita. Jos haluatte, voimme auttaa teitä myös tilastoanalyysien tekemisessä ja erilaisten analyysitekniikoiden käyttämisessä.

Käytämme projektiluontoiseen data-analyysiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kuten Apache Spark -teknologiaa. Sitä käyttävä analytiikkaohjelmisto Apache Zeppelin mukautuu erinomaisesti yksilöllisiin tarpeisiin.

Data-analytiikan ohjelmistot

Data-analytiikkaohjelmistot auttavat organisaatioita suurten tietovirtojen ymmärtämisessä ja visualisoimisessa. Suosittelemiamme vaihtoehtoja omassa palvelinjärjestelmässänne käytettäväksi ovat Splunk, Apache Zeppelin ja Teragrep.

Voimme hoitaa teille Splunkin, Zeppelinin tai Teragrepin asentamisen, käyttöönoton ja ylläpidon. Autamme teitä myös integraatioiden, näkymien määrittelyn ja automaattisten hälytysten konfiguroimisessa.

Voimme myös huolehtia siitä, että järjestelmän läpi kulkeva data tallennetaan ja arkistoidaan tietoturvallisesti ja säännösten mukaisesti.

Avoin lähdekoodi ja tekninen tuki

Tarjoamme erilaisten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen räätälöimistä organisaatioiden tarpeisiin. Varmistamme teille, että haluamanne avoimen lähdekoodin ohjelmistot toimivat omassa palvelinympäristössänne ja pelaavat yhteen olemassaolevien järjestelmien kanssa.

Apache Spark on teknologia laajoilla palvelinjärjestelmillä tehtävään klusteripohjaiseen laskentaan. Tällaisten laajojen palvelinjärjestelmien hallinta hyötyy CFEnginen kaltaisen automaatioteknologian käytöstä. Analysoitavien tietojen siirtämiseen tietoturvallisesti taas suositamme Rsyslog-pohjaista ratkaisuamme.

Voimme auttaa teitä CFEnginen ja Rsyslogin käyttöönotossa, asetuksissa ja ylläpidossa. Voimme myös jatkokehittää niitä hyödyntäviä ratkaisuja.

Infrastruktuurin analyysi

Autamme organisaatioita IT-infrastruktuurin analysoimisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä.

Voimme pystyttää teille palvelinklustereita ja hoitaa niiden konfiguroimisen sekä palomuurijärjestelmien suunnittelun. Saman voimme tehdä olemassaoleville palvelimillenne.

Voimme auditoida infrastruktuurinne, jotta se vastaisi esimerkiksi ISO9001-laatustandardeja, sekä tutkia sen mahdollisten haavoittuvuuksien varalta. Voimme myös tarjota ratkaisuja verkkoliikenteen optimoimiseen

GDPR-konsultointi

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa laillisia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle.

Voimme suorittaa teille täyden GDPR-auditoinnin ja huolehtia siitä, että asiakastietojanne säilytetään ja käsitellään turvallisesti ja määräysten mukaisesti. Myös lokitiedot ja muu analytiikka saattavat sisältää runsaasti henkilötietoja, jolloin niitä tulee käsitellä ja säilyttää GDPR:n mukaisesti.

Tarjoamme myös kertaluontoisia konsultaatioita, jos teillä on kysymyksiä tai valmiiksi mietittyjä toiveita GDPR:ään liittyen.